Produktdesignutbildning

Yrkesutbildning – Diplomerad Produktdesigner

Studietiden är för de flesta en  termin på deltid på distans med användande av vår Kursportal. Du avgör dock själv studietakten.

I kursportalen har du tillgång till föreläsningar, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du har även tillgång till en supportavdelning och en community för diskussion med andra studenter. Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete erhåller du ett examensbevis med titeln; Diplomerad Produktdesigner.

Produktdesignerutbildningen

Du har regelbunden kontakt med kursansvarig och lärare som är ditt stöd under hela utbildningen. Förutom innehållet i Kursportalen får du per post åtta böcker. Förutom ovanstående får du en omfattande utbildning i 3D-program där du kommer att skapa dina digitala produkter som senare ska tas fram som fysiska produkter.

Som examensarbete designar du din prototyp (fysiska produkten) av ett eller flera föremål. I samarbete med tillverkande företag tas en fysisk produkt fram som ställs ut på FORMEX-mässan eller ”Furniture and light” mässan i Stockholm där du är med (frivilligt) och marknadsför din produkt. Vilken mässa du och din produkt är med på beror på vilken typ av produkt du tagit fram. FORMEX-mässan passar de flesta produkter och ”Furniture and light” mässan är fokuserad på möbler och belysning/lampor. Kostnaden för framtagandet av den fysiska produkten/prototypen ingår inte i kursavgiften. Vi hjälper dig dock med att få kontakt med lämplig producent/tillverkare av produkten.

Som Produktdesigner/Formgivare medverkar du i designprocessen genom att framställa datorgenererade modeller. Du lär dig hur olika designstrategier kan användas för att leda en innovation till affärsmässig framgång antingen som anställd eller som egen företagare. Du kan efter examen förutom själva designprocessen även marknadsföring, ekonomi, driva företag och andra ämnen som syftar till att från din idé skapa en framgångsrik produkt.

En Produktdesigner formger produkter – allt från brödrostar till bilar. Målet är att få fram en produkt som fungerar väl i sitt sammanhang och som har en genomtänkt estetik.

Produktdesign är både ett konstnärligt och ett tekniskt yrke. En Produktdesigner arbetar med formgivning av helt nya produkter eller med vidareutveckling av produkter och idéer som redan finns på marknaden. Man kan vara specialiserad på ett visst material, t ex keramik, glas, textil, trä eller metall. Eller en viss typ av slutprodukt eller en viss tillverkningsprocess. Bara fantasin sätter gränser för vad som kan formgivas; verktyg, maskiner, bilar, tangentbord, handikapphjälpmedel, mobiltelefoner eller dammsugare är bara några exempel. De olika kursmomenten och plats på de olika stegen  i kursplanen nedan kan komma att ändras något.

Kursplan steg 1

 • Introduktion till produktdesign
 • Form och perception
 • Grafiska verktyg
 • Visuell kommunikation
 • Skissverktyg
 • Material och modellverktyg för produktdesign

Kursplan steg 2

 • Designprocessen
 • Grundläggande designmetodik och form
 • Material och tillverkningsmetoder
 • Produktrelaterad elektronik
 • Metod och analys
 • Fördjupad designmetodik
 • Tillämpad metod och analys

Kursplan steg 3

 • Design och hållbar utveckling
 • Design management
 • Design och marknad
 • Eget företagande
 • Marknadsföring

Kursplan steg 4

 • Ekonomi och produktkalkylering
 • Kända formgivare/produktdesigners
 • Produktexempel
 • Att arbeta som anställd eller egen företagare
 • Produktdesign: Examensprojekt

Utställning

Formex eller Furniture and light mässan i Stockholm

Målgrupp

Du som har idéer om produkter du vill skapa, dvs du vill gå från idé till en färdig produkt. Det är det som är syftet med utbildningen, att ge dig verktygen och processen att förverkliga dina idéer! Du behöver ha sinne för form, funktion och färg. Bra om du är kreativ, konstnärlig, analytisk och ser möjligheter där andra ser problem. Du måste också ha ett eget driv och kunna arbeta metodiskt på egen hand. Vi tränar upp din inlevelseförmåga och förmågan att se ett problem ur olika perspektiv. Utbildningen ger dig en gedigen grund inom design som kan vara ett startskott för ett framtida arbete som Produktdesigner som anställd eller som egen företagare. Vi arbetar med ett stort fokus på din egen personliga och kreativa utveckling. Genom hela utbildningen formulerar och genomför du din egen fördjupning med stöd av kursansvarig. Eftersom utbildningen bedrivs på distans på deltid går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete.

Behörighet

Gymnasiekompetens. Datorvana (Du behöver ha en egen dator med Internetuppkoppling). Kunna läsa facklitteratur på engelska. Antal studieplatser är obegränsat.

Kursportal

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive kurs samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på Quiz.

I kursportalen finns det en community där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare om de olika kursmomenten.

Bokpaket med fördjupningslitteratur kommer att postas till dig.

Examen

Efter självstudier, genomförda hemuppgifter, praktik och övningar med godkänt resultat ger dig Yrkesutbildningen Diplomerad Produktdesigner.

Kursavgift

Betalning av hela kursavgiften mot faktura i förskott 24 000 kr inkl moms eller uppdelat på 4 fakturor a 6000 kr. Utbildningen är inte berättigad till stöd eller lån från CSN.

I kursavgiften ingår: Tillgång till Kursportalen med föreläsningar, övningsuppgifter, inlämningsuppgifter,  kurslitteratur och support samt yrkesvägledning. Kostnaden för framtagande av protyp för din produkt i fysisk form (modell eller fullskala) ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Anmälan sker genom att du kontaktar oss på något av följande sätt:
Maila: info@inredningsakademin.se eller
inredningsakademinstockholm@gmail.com
Eller ring oss på 0770-770180 (telefonväxel)