Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist

Inredningsakademin är Sveriges största sammanslutning av Inredare och Homestylister med kontor runt om i Sverige. Vi erbjuder Sveriges mest innehållsrika och modernaste inredningsutbildningar.

Yrkesutbildning – Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist Distanskurs med fyra helgträffar i Stockholm eller renodlad distans i Kursportal.

Efter examen har du goda möjligheter till jobb som anställd eller egen företagare. Genomgången utbildning med godkända prov ger dig båda titlarna Certifierad Inredare och Certifierad Homestylist.

Inredningskursen fokuserar på att du ska kunna ha ett arbete och inkomst som Inredare och/eller Homestylist efter genomgången utbildning. Omfattande teoretisk utbildning och övningar samt hemuppgifter.

DISTANS MED HELGTRÄFFAR

Under utbildningen kommer du att träffa våra sju erfarna föreläsare med olika specialområden. Utbildningen omfattar en termin med träffar fyra helger (steg 1-4). Lördag kl 10-18 samt söndag kl 10-18. Utbildningen bedrivs på deltid mellan träffarna och studierna går utmärkt att kombinera med ett heltidsjobb. Mellan träffarna görs hemuppgifter.  Inga förkunskaper krävs. Dock bör du ha en viss datorvana.

Alternativt läser du på renodlad distans utan träffar. Om du läser på renodlad distans utan helgträffar har du tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal.

KURSPORTALEN

Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive kursdel samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint. Du gör övningsuppgifter och skickar in inlämningsuppgifter. Slutprov för certifiering. Det är nästan som att vara med på helgträffarna med föreläsningar.

Utbildningsmålet är att du efter fullföljd utbildning ska kunna hantera alla typer av inrednings- och homestaginguppdrag oavsett omfattning. Efter genomgången utbildning kan du praktisera genom att du tillsammans med oss ordnar praktikplats där du vill vara eller på något av Inredningsakademins kontor eller hos någon av våra samarbetspartners. Du har även möjlighet att ansluta dig till Inredningsakademin med ditt egna företag genom vår franchiseorganisation eller bli behovsanställd på din ort. Välkommen att lägga grunden till din nya karriär som Inredare/Homestylist!

Bred inredningsutbildning

Utbildningen omfattar många olika ämnen vilket framgår av kursplanerna här nedan. En bred Inredningsutbildning där du efter examen kan jobba både mot den kommersiella sektorn och den privata som generalist eller att du väljer att specialisera dig inom någon nisch.

Efter examen kommer du att känna dig trygg i din roll som Inredare. Många praktiska gruppövningar, ekonomiska kalkyler, säljträning och rollspel i mötet med kunden ger dig en miljö lik den du kommer att mötas av när du senare kommer att ta dig an riktiga inredningsuppdrag

Inredningsakademin erbjuder dig Sveriges modernaste och mest innehållsrika distansutbildning till inredare.

Du kommer att få lära dig att skapa attraktiva 3D-miljöer i datorn, Moodboards, Sampelboards, kalkyler, tidplaner, tekniska beskrivningar och estetiskt vacka och funktionella miljöer i bostäder och lokaler.

Hela kursen är mycket fokuserad på att du ska arbeta som Inredare professionellt efter examen och utbildningen kommer att ge dig de verktyg du behöver.

Arbeta som inredare

Att arbeta som Inredare är ett kretivt yrke där du hjälper dina kunder att uppnå sina mål. Ofta har kunderna idéer om hur det färdiga resultatet ska vara men de kan ha svårt att se helheten och vägen dit. Det är där du kommer in med din kompetens inom inredning, färgsättning, belysning, teknik och ekonomi mm. Lyhördhet inför kundens önskemål och utifrån detta presentera en tydlig projektplan med specificerade kostnader och en visuellt attraktiv miljö som oftast först skapas av Inredaren i datorn. Därefter justeringar efter kundens önskemål innan projektet i den fysiska miljön kan starta. De olika kursmomenten och plats på de olika stegen  i kursplanen nedan kan komma att ändras något.

Datum för träffarna i Stockholm 2022

Grupp 47

  • Steg 1 den 3-4 September
  • Steg 2 den 1-2 Oktober
  • Steg 3 den 12-13 November
  • Steg 4 den 3-4 December

Datum för träffarna i Stockholm 2022

Grupp 46

  • Steg 1 den 26-27 Februari
  • Steg 2 den 26-27 Mars
  • Steg 3 den 23-24 April
  • Steg 4 den 28-29 Maj

Kursplan steg 1

Kursplan för Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist. Steg 1A

● Deltagarpresentation och agenda

● Presentation av Inredningsakademin

● Syfte och mål med kursen

● Kursupplägg

● Definitioner av Homestyling och Inredning

● Homestylinghistoria

● Homestylingföretag i Sverige

● Homestylingens framtid

● Homestagingmaterial

● Homestagingmaterial för olika rum

● Varför finns det ett behov av Homestaging?

● Homestagingens påverkan på försäljningspriset

● Arbetsverktyg för en Homestylist

● Marknadens behov av Homestyling

● Färger (intro)

● Belysning (intro)

● Prislista för Homestaging och Homestyling

● Bygga sin portfölj med före- och efterbilder

● Exempel på före- och efterbilder (Portfolio)

● Exempel på genomförda homestaginguppdrag samt gruppövningar

● Floristkurs (extern föreläsare – längre föreläsning)

● Summering och frågestund

Kursplan för Certifierad Inredare &  Certifierad Homestylist. Steg 1B

● Översiktlig genomgång av Homestagingprocessen

● Homestylingprocessen

● Starta och driva företag

● Driva eget företag på din ort

● Hitta uppdragen

● Inredningsakademin oavsett ort

● Inredningsakademin Stockholm

● Bygga samarbete med kompletterande företag

● Bygga samarbete med Fastighetsmäklare

● Grupparbete

● Redovisning av grupparbeten

● Feng Shui (extern föreläsare – längre föreläsning)

● Fotokurs (extern föreläsare – längre föreläsning)

● Instruktioner till hemuppgift

● Summering och frågestund

Kursplan steg 2

Kursplan för Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist. Steg 2A

● Frågor från steg 1 och agenda

● Textilier

● Ritningssymboler

● Projektleda samarbetspartners

● Att komma igång som Homestylist

● Säljteknik

● Homestagingprocessens 25 steg

● Redovisning av hemuppgifter

● Exempel på Homestylingrådgivning

● Exempel på Homestagingoffert

● Summering och frågestund

Kursplan för Certifierad Inredare &  Certifierad Homestylist. Steg 2B

● Rollspel i mötet med Fastighetsmäklaren

● Rollspel i mötet med säljare av bostad med homestylingrådgivning

● Homestylingpraktik teoretiskt vid besök i lägenhet

● Homestagingpraktik teoretiskt vid besök i lägenhet

● Redovisning av grupparbeten efter besöket i lägenheten

● Färgsättning inomhus (extern föreläsare – längre föreläsning)

● Belysning och ljussättning (extern föreläsare – längre föreläsning)

● Introduktion till 3D-animering (extern föreläsare – längre föreläsning)

● Summering och frågestund

● Instruktioner för Examensarbete

Kursplan steg 3

Kursplan för Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist. Steg 3A

● Syfte och mål med kursen

● Vad är bra design?

● Definition av inredningsdesign

● Detaljerad kravspecifikation för certifikatet Certifierad Inredare

● Interior Designer -Definition

● Interior Designer – Karaktäristika

● Inredningsyrken

● Inredningsprocessen översiktligt

● Driva eget företag på din ort

● Hitta Inredningsuppdragen – Källor

● Exempel på uppdragsförfrågningar

● Arbetsverktyg för en Inredare

● Samarbetspartners

● Projektleda samarbetspartners

● Designhistoria

● Byggnadshistoria

● Inredningsstilar

● Kända Designers

● Portfolio

● Moodboard and sketch

● Moodboard

● Sample board

● Presentationspromemoria (PM)

● Human dimensions

● Ergonomi

● Skala och proportioner

● Uppmätning för planritning

● Planritning 2 D

● Planritning 3 D

● Ritningssymboler

● Gruppövning: Innergård

● Utvärdering av övningsuppgiften

● Mönster

● Golv

● Väggar

● Innertak

● Yttertak

● Fönstertyper

● Fönsterhistoria

● Gardiner

● Innerdörrar

● Ytterdörrar

● Textilier

● Accessoarer

● Summering och frågestund

Kursplan för Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist 

 Steg 3B

● Om- och tillbyggnad

● Bygglov

● Uppvärmningssystem

● El

● IT/Tele/Bredband

● Brandskydd

● Ventilation

● Vatten/Avlopp (V/A)

● Ljudisolering

● Inredningspraktiken övningar

● Instruktioner till övningsuppgifterna

● Informationsinhämtning lägenhet

● Fördjupning 3D-animering (extern föreläsare – längre föreläsning)

● Genomförande av övningarna

● Återkoppling till övningsuppgifterna

● Specifikationer till hemuppgifterna

● Summering och frågestund

Kursplan steg 4

Kursplan för Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist. Steg 4A

● Redovisning av hemuppgifter

● Inredningsprocessen i 10 steg översiktlig i rubrikform

● Inredningsprocessen detaljerat steg för steg:

● Steg 1: Första kontakten med kunden

● Steg 2: Möte med kunden för informationsinhämtning

● Steg 3: Besök objektet för analys och information

● Steg 4: Gör ett färdigt designförslag

● Steg 5: Träffa kunden för att presentera förslaget

● Steg 6: Besök objektet för en detaljerad projektplanering

● Steg 7: Gör en detaljerad projektplan

● Steg 8: Genomför projektet

● Steg 9: Kvalitetsgranska hela projektgenomförandet på plats

● Steg 10: Träffa kunden för överlämnande av färdigt projekt

● Inredning av bostäder

● Inredning av kök

● Inredning av badrum

● Inredning av utemiljöer

● Inredning av butiker

● Inredning av restauranger och caféer

● Inredning av kontor

● Inredning av hotell

● Specifikationer till Certifieringsuppgifterna

Kursplan för Certifierad Inredare & Certifierad Homestylist

Steg 4B

● Förbereda praktiken

● Certifieringsuppgifter

● Certifieringskrav

● Certifieringsuppgiften kronologi

● Inför resan till lokalen

● Resa till lokalen

● Praktik i lokalen (extern föreläsare/handledare – längre praktik)

● Instruktioner för Examensarbete

Målgrupp

Du som brinner för att arbeta som Inredare och/eller Homestylist. Inga förkunskaper nödvändiga. Efter utbildningen är du Certifierad Inredare och  Certifierad Homestylist. Du kan arbeta professionellt som anställd eller egen företagare och driva alla typer av Inredningsprojekt. Eftersom utbildningen bedrivs på distans på deltid med helgträffar går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete.

Examen

Efter självstudier, genomförda hemuppgifter, praktik och övningar i både bostad och lokaler med godkänt resultat ger dig certifikatet med titeln Certifierad Inredare (Certified Interior Designer) samt titeln Certifierad Homestylist (Certified Homestylist).

Kursavgift

Kursavgifter och innehåll: Kursavgiften för distans med träffar är totalt 34 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje steg/träff (4 totalt) med 8500 kr inkl moms per steg/träff eller hela utbildningen mot en faktura. Kursavgiften för renodlad distans är 24 000 kr inkl moms. Tillgång till varje modul 1 år. Samma villkor som ovan. Räntefri avbetalning kan ordnas.

I kursavgiften ingår:

Kursträffar med teoretisk utbildning och praktiska övningar samt fika och luncher. Kurskompendium, kursmaterial så som anteckningsblock, pennor, usb-minne etc. Support och yrkesvägledning, praktik i bostad och lokaler. Möjlighet till praktikplats hos Inredningsakademin eller hos någon av våra samarbetspartners efter examen. Kursplan, innehåll och material är exakt detsamma oavsett renodlad distans eller distans med träffar.

Anmälan

Anmälan sker genom att du kontaktar oss på något av följande sätt:
Maila: info@inredningsakademin.se eller
inredningsakademinstockholm@gmail.com
Eller ring oss på 0770-770180 (telefonväxel)