Vanliga frågor och svar

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar under nedanstående rubriker i bokstavsordning.

Scrolla ner till den rubrik du har frågor om. Om du inte hittar svaret på din fråga maila; info@inredningsakademin.se

 

RURIKER

Anmälan

Certifiering eller diplomering

Datum för träffarna

Diplom och certifikat

Förkunskaper

Homestylist och inredare

Inredningsakademin

Jobb efter examen

Kursavgiften

Kurslokaler

Kursportalen

Lärarna

Praktik

Referenser

Studenter

Studiesätt

Studietakt

Utomlands

Ämnen

ANMÄLAN

Hur anmäler man sig?

Använd kontaktformuläret på hemsidan eller skicka ett mail.

När är sista ansökningsdag?

Utbildningarna med träffar är öppna för bokning tills de är fullbokade

Är anmälan bindande?

Om du har betalat och väljer att inte börja återbetalas kursavgiften med avdrag för 1500 kr i administrativ avgift.

Om man väljer att avbryta utbildningen måste man betala resterande kursavgift för de moduler/steg man inte gått?

Nej

 

CERTIFIERING ELLER DIPLOMERING 

Certifierad kan man bli man om man genomfört en utbildning som tillhandahåller certifiering och klarat de tester som visar på en viss kompetensnivå. Certifiering är också många gånger standardiserad dvs samma för alla som går utbildningen. Diplomerad blir man genom att gå en utbildning där man får ett diplom. Detta säger ingenting om kvaliteten på din utbildning eller utbildaren. Ett Diplom eller intyg intygar att du har gått en utbildning och att du tagit del av utbildningsmaterialet. En diplomering ställer inga krav på tester, inlämningsuppgifter eller examen utan det räcker att kursdeltagaren tagit del av materialet utan att leverantören vet om kursdeltagaren nu kan ämnet eller ej. Eftersom Inredningsakademins utbildningar har inlämningsuppgifter som kvalificerad personal lämnar feedback på uppnås en högre kunskapsnivå hos kursdeltagaren samt att vi på alla yrkesutbildningar har ett eller flera examensprov.

 

DATUM FÖR TRÄFFARNA
Se hemsidan för varje utbildning

DIPLOM OCH CERTIFIKAT

Är diplom eller certifikat giltiga även utomlands?

Ja och på diplomet eller certifikatet anges även din utbildningstitel på engelska.

Vem/vilka utfärdar diplom och certifikat?

Inredningsakademin utfärdar handlingarna efter det att studenten uppfyllt internationella branschorgans kriterier genom prov eller certifieringsuppgift.

Kan man bli Gesällflorist efter er Floristutbildning?

Branschorganisationen i varje land arrangerar prov och utfärdar Gesällbrev efter godkänt prov som ges av organisationen. Det krävs också flera års erfarenhet från yrket.

 

FÖRKUNSKAPER

Vilka förkunskaper behöver man?

Inga förkunskaper nödvändiga. Yrkesutbildningen börjar från grunden. Utbildningen sker på svenska om inte annat anges. Viss litteratur på engelska kan förekomma.

 

HOMESTYLIST OCH INREDARE

Vad är skillnaden mellan Diplomerad Homestylist och Certifierad Inredare?

En Homestylist arbetar med att göra bostäder mer attraktiva genom att ta bort och tillföra inredningsdetaljer. När bostaden är såld töms bostaden.

En Inredare arbetar med olika typer av objekt t ex bostäder, butiker och kontor. Att förändra miljön så att den passar kunden som ska vistas i miljön under många år.

Vad är skillnaden mellan utbildningarna Certifierad Inredare steg 1-4 och Inredare grund och fortsättning?

Certifierad Inredare steg 1-4 innehåller två utbildningar. Diplomerad Homestylist steg 1-2 och påbyggnad med steg 3-4 till Certifierad Inredare. Dessa två utbildningar kan man läsa med helgträffar eller på ren distans i Kursportal.

Inredare grund och fortsättning kan man endast läsa i Kursportalen på ren distans och du läser då inte Homestylistutbildningen.

 

INREDNINGSAKADEMIN

Varför anmäla sig till utbildning hos er på Inredningsakademin?

Vår målsättning är att ha marknadens bästa utbildningar med fokus på jobb efter examen, moderna utbildningar och nöjda kunder som rekommenderar oss vidare.

Efter examen frågar vi våra studenter om betyg på utbildningen och vad vi kan förbättra.

 

JOBB EFTER EXAMEN

Vad finns det för olika jobb efter examen?

Läs på hemsidan vid respektive utbildning

Får era studenter jobb efter examen?

Många får anställning eller startar eget företag kort tid efter examen. Vårt fokus ligger på moderna utbildningar och jobb efter examen.

 

KURSAVGIFTEN

Kan man få CSN bidrag och lån för att studera era utbildningar?

Nej tyvärr inte

Hur mycket kostar era olika utbildningar och hur betalar man?

Se kursavgift för respektive utbildning på hemsidan. Du kan betala på tre sätt. Hela kursavgiften mot en faktura. Dela upp betalningen i lika många steg/moduler som utbildningen ges. Dela upp betalningen på 12 månader vilket ger en något högre total kursavgift.

Vad ingår i kursavgiften?

Se hemsidan för respektive utbildning?

 

KURSLOKALER

Var finns er kurslokal?

Vi har flera olika kurslokaler på olika orter som passar olika typer av utbildningar.

I kallelsen till kursstart som mailas ut ca två veckor innan kursstart framgår adress mm. Behöver du veta adressen tidigare skicka ett mail och fråga.

 

KURSPORTALEN

Vad finns det för material i Kursportalen?

Föreläsningar med film

Föreläsningar med talsatta PowerPointbilder

Övningsuppgifter

Inlämningsuppgifter

Support

Community

 

LÄRARNA

Vilka är lärarna?

Se presentation på hemsidan

 

PRAKTIK

Ingår praktik i utbildningen?

Ja om du vill dock inget krav för examen. Bäst är om du själv ordnar praktik på ett företag som du är intresserad av att jobba på och på din ort. Vi kan hjälpa till om din praktikantgivare vill prata med någon om utbildningen du nyss genomgått. Inredningsakademin har några kontor runt om i Sverige och även samarbetspartners som tillhandahåller praktikplatser.

REFERENSER

Vad anser era tidigare kursdeltagare om era utbildningar?

Se hemsidan och sidan referenser

 

STUDENTER

Vilka är era studenter?

80% är kvinnor i åldern 20-30 år. Kvinnor 40+ utgör 17% och män 3%

 

STUDIESÄTT

På vilka sätt kan man studera hos er?

Distansutbildning med helgträffar under en till två terminer. Begränsat med platser. På helgträffarna sker föreläsningar, grupparbeten och vissa utbildningar har studiebesök.

Alternativt:

Renodlad distans utan helgträffar med tillgång till digital Kursportal. Du börjar när du vill och avgör själv studietakten. Obegränsat med studieplatser.

Ges alla utbildningar både på vår- och höstterminer?

Ja se datum för olika grupper på hemsidan

Kan man kombinera att läsa på ren distans i Kursportalen med helgträffar?

Ja du kan sätta ihop din kombinationsutbildning själv.

När sker helgträffarna och på vilka tider?

Se hemsidan och respektive utbildning. Vanligtvis är helgträffarna mellan kl 10-17 eller kl 9-18 beroende på utbildning.

Är det hemarbete mellan helgträffarna?

Ja det är en eller flera hemläxor mellan träffarna som redovisas nästkommande helgträff.

 

STUDIETAKT

Vilken studietakt håller utbildningen?

Alla yrkesutbildningarna med helgträffar ges på ca 25% studietaktakt av heltid. Det varierar dock över studietiden och din tidigare erfarenhet spelar in. Om du läser på ren distans i Kursportalen avgör du själv studietakten.

Kan man läsa era yrkesutbildningar fastän man arbetar heltid?

Ja de flesta kursdeltagarna jobbar heltid samtidigt som de studerar

Om man missar en helgträffar hur kan man ta igen den?

Antingen läser du det steget i en annan grupp eller så får du ut det steget digitalt i Kursportalen.

 

UTOMLANDS

Kan man bo utomlands och studera hos er?

Ja oavsett om du läser på distans med träffar eller på ren distans i Kursportalen kan du befinna dig var som helst i världen.

Kan man jobba utomlands efter examen?

Ja och många gör det. På examensbeviset finns även din yrkestitel angiven på engelska.

 

ÄMNEN

Vilka ämnen studerar man i detalj?

Se hemsidan för respektive utbildning