Produktdesignutbildning

Yrkesutbildning - Diplomerad Produktdesigner

Studietiden är en (1) termin på deltid på distans med träffar fyra helger/steg per termin i Stockholm. Det går även att läsa långsammare med två steg/helgträffar/termin under två terminer. Mellan träffarna gör du övningsuppgifter, läser kurslitteratur och skapar 3D-modeller i datorn och senare en fysisk prototyp av din produkt. På träffarna sker teoretisk utbildning, redovisning av övningsuppgifter, gästföreläsningar och studiebesök. Efter godkända hemuppgifter och examensarbete erhåller du ett examensbevis med titeln; Diplomerad Produktdesigner. Utbildningen ges även på renodlad distans utan träffar där du själv avgör studietempot.

 

Produktdesignerutbildningen - Oavsett om du läser utbildningen på renodlad distans eller distans med helgträffar har du regelbunden kontakt med kursansvarig och lärare som är ditt stöd under hela utbildningen. Kurslitteraturen består av ett tiotal böcker och flera kurskompendium där du efter varje moment i kursplanen gör övningsuppgifter och delprov som kommuniceras via mail. Förutom ovanstående får du en omfattande utbildning i 3D-program där du kommer att skapa dina digitala produkter som senare ska tas fram som fysiska produkter.


Som examensarbete designar du din prototyp (fysiska produkten) av ett eller flera föremål. I samarbete med tillverkande företag tas en fysisk produkt fram som ställs ut på FORMEX-mässan eller ”Furniture and light” mässan i Stockholm där du är med (frivilligt) och marknadsför din produkt. Vilken mässa du och din produkt är med på beror på vilken typ av produkt du tagit fram. FORMEX-mässan passar de flesta produkter och ”Furniture and light” mässan är fokuserad på möbler och belysning/lampor. Kostnaden för framtagandet av den fysiska produkten/prototypen ingår inte i kursavgiften. Vi hjälper dig dock med att få kontakt med lämplig producent/tillverkare av produkten. 


Som Produktdesigner/Formgivare medverkar du i designprocessen genom att framställa datorgenererade modeller. Du lär dig hur olika designstrategier kan användas för att leda en innovation till affärsmässig framgång antingen som anställd eller som egen företagare. Du kan efter examen förutom själva designprocessen även marknadsföring, ekonomi, driva företag och andra ämnen som syftar till att från din idé skapa en framgångsrik produkt. En Produktdesigner formger produkter - allt från brödrostar till bilar. Målet är att få fram en produkt som fungerar väl i sitt sammanhang och som har en genomtänkt estetik. 

 

Produktdesign är både ett konstnärligt och ett tekniskt yrke. En Produktdesigner arbetar med formgivning av helt nya produkter eller med vidareutveckling av produkter och idéer som redan finns på marknaden. Man kan vara specialiserad på ett visst material, t ex keramik, glas, textil, trä eller metall. Eller en viss typ av slutprodukt eller en viss tillverkningsprocess. Bara fantasin sätter gränser för vad som kan formgivas; verktyg, maskiner, bilar, tangentbord, handikapphjälpmedel, mobiltelefoner eller dammsugare är bara några exempel. De olika kursmomenten och plats på de olika stegen  i kursplanen nedan kan komma att ändras något.


Datum för träffarna i Stockholm vårterminen 2018:

Steg 1 den 10-11 februari

Steg 2 den 10-11 mars

Steg 3 den 14-15 april

Steg 4 den 26-27 maj

Formex eller Furniture and light uställning hösten 2018 


Kursplan steg 1

 • Introduktion till produktdesign
 • Form och perception
 • Grafiska verktyg
 • Visuell kommunikation
 • Skissverktyg
 • Material och modellverktyg för produktdesign  
 

Kursplan steg 2

 • Designprocessen
 • Grundläggande designmetodik och form
 • Material och tillverkningsmetoder
 • Produktrelaterad elektronik
 • Metod och analys
 • Fördjupad designmetodik
 • Tillämpad metod och analys 
 • Redovisning av hemläxa
 

Kursplan steg 3

 • Design och hållbar utveckling
 • Design management
 • Design och marknad
 • Eget företagande
 • Marknadsföring 
 • Redovisning av hemläxa
 

Kursplan steg 4

 • Ekonomi och produktkalkylering
 • Kända formgivare/produktdesigners
 • Produktexempel
 • Att arbeta som anställd eller egen företagare
 • Redovisning av hemläxa
 • Produktdesign: Examensprojekt  
 

Målgrupp

Du som har idéer om produkter du vill skapa, dvs du vill gå från idé till en färdig produkt. Det är det som är syftet med utbildningen, att ge dig verktygen och processen att förverkliga dina idéer! Du behöver ha sinne för form, funktion och färg. Bra om du är kreativ, konstnärlig, analytisk och ser möjligheter där andra ser problem. Du måste också ha ett eget driv och kunna arbeta metodiskt på egen hand. Vi tränar upp din inlevelseförmåga och förmågan att se ett problem ur olika perspektiv. Utbildningen ger dig en gedigen grund inom design som kan vara ett startskott för ett framtida arbete som Produktdesigner som anställd eller som egen företagare. Vi arbetar med ett stort fokus på din egen personliga och kreativa utveckling. Genom hela utbildningen formulerar och genomför du din egen fördjupning med stöd av kursansvarig. Eftersom utbildningen bedrivs på distans på deltid med helgträffar går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete.  

Behörighet

Gymnasiekompetens. Datorvana (Du behöver ha en egen dator med Internetuppkoppling). Kunna läsa facklitteratur på engelska. Antal studieplatser är begränsat till 20 för utbildningen på distans med träffar. Antal studieplatser för utbildningen på renodlad distans är obegränsad. Antagning i kronologisk ordning tills dess att utbildningen är fullbokad.

Examen

Efter självstudier, genomförda hemuppgifter, praktik och övningar med godkänt resultat ger dig Yrkesutbildningen Diplomerad Produktdesigner.

Kursavgift

Betalning kan ske på två sätt. Belopp inom parentes avser kursen på renodlad distans. Belopp inkl moms. Betalning av hela kursavgiften mot faktura i förskott 34 000 kr (28 000 kr). Fakturering i förskott inför varje steg/helgträff (4 totalt) 8 500  kr/steg. (7 000 kr/steg) Utbildningen är inte berättigad till stöd eller lån från CSN. 

I kursavgiften ingår: Fyra kursträffar med föreläsningar, gästföreläsningar, teoretisk utbildning, övningsuppgifter, redovisning av hemuppgifter, kurslitteratur, kurskompendium, studiebesök, support och yrkesvägledning, fika och luncher. Kostnaden för framtagande av protyp för din produkt i fysisk form (modell eller fullskala) ingår inte i kursavgiften. Oavsett studier på renodlad distans eller med träffar är kursen och studiematerialet detsamma. Läser du på renodlad distans får du innehållet från föreläsningar och studiebesök sammanfattade i text, bilder, ljudfiler och film via mail.

Anmälan

Kontakta oss på något av följande sätt: info@inredningsakademin.se eller ring 0770-770180 vx. Alternativt använd formuläret nedan.