Floristutbildning

Diplomerad Florist

Inredningsakademins utbildning till Florist är fokuserad på att du efter examen ska kunna arbeta i t ex butik, på events eller mässor med allt som rör Floristyrket. Utbildningen bedrivs på distans med 4 helgträffar/steg under en termin i Stockholm. 

 

Floristutbildningen. På träffarna sker föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och redovisning av hemuppgifter. Mellan träffarna läser du kurslitteratur och gör övningsuppgifter. Efter steg 4 och examen gör du en (frivillig) praktik.

Floristyrket är ett kreativt yrke och du älskar sannolikt att arbeta med blommor och växter och att hjälpa dina kunder på bästa sätt. Du får lära dig både traditionella och nya tekniker samt olika arbetssätt som förekommer i en blomsterbutik. Grundläggande kunskap i botanik och kunskap och namn på de vanligaste blommorna och växterna vi använder i Sverige. Du får även lära dig grundläggande butiksekonomi och marknadsföring mm.


Under praktiken i blomsterbutik får du en god inblick i hur yrket fungerar i praktiken och i kontakt med kunderna.

 

Teori varvas med praktiska övningar. På varje helgträff sker praktiska övningar och du får givetvis ta hem alla buketter mm du själv skapar. Utbildningen är en praktisk yrkesutbildning med fokus på praktiska övningar i ett högt tempo med utvärdering efter varje steg. Utbildningslokalen är en blomsterbutik där du även får prova på att betjäna kunder. De olika kursmomenten och plats på de olika stegen  i kursplanen nedan kan komma att ändras något.

 

Datum för träffarna i Stockholm höstterminen 2017:

GRUPP F3

FULLBOKAD!
Steg 1: 12-13 augusti
Steg 2: 9-10 september
Steg 3: 7-8 oktober
Steg 4: 25-26 november 


GRUPP F4

FÅ PLATSER KVAR!
Steg 1: 2-3 september
Steg 2: 30 september - 1 oktober
Steg 3: 28-29 oktober
Steg 4: 2-3 decemberDatum för träffarna i Stockholm vårterminen 2018:

GRUPP F5

Steg 1 den 13-14 januari

Steg 2 den 10-11 februari

Steg 3 den 10-11 mars

Steg 4 den 7-8 april

 

Kursplan steg 1

• Introduktion till floristyrket.

• Genomgång av kursplan och litteratur.


• Blomsterlära introduktion: Botaniska och svenska namn samt hantering av 
snittblommor och växter.

• Binderiteknik introduktion: Buketter och dekorationer i olika stilar från 
bröllop till begravning.

• Blomsterlära fortsättning: Skötsel, varuhantering och emballering av
snittblommor och växter.

• Binderiteknik fortsättning: Buketter och dekorationer för olika tillfällen.

• Portfolio skapande: Tips om hur man sätter ihop portfolio.

Hemläxa: Fördjupning i teori och praktik i binderier och blomlära samt planera för din portfolio.


Kursplan steg 2

• Färg - och formlära: Grund- och komplementfärger, kontraster i
blomsterarbetet, strukturer, former, linjer, kontraster, rytm och balans samt moodboards.

• Binderiteknik fortsättning: Färg och form kompositioner för bröllop- och begravningsbinderier.

• Binderiteknik fortsättning: Färg- och form kompositioner, förverkliga din moodboard.

Hemläxa: Skapa en moodboard för examensarbetet + Eget arbete med
portfolion.


 

Kursplan steg 3

• Introduktion till att driva eget: Marknadsföring, butiksekonomi, kundservice, produkter och profilering, frilans alternativt butik etc.

• Binderiteknik fortsättning: Tillbehör och material, hantverksteknik,
att arbeta efter teman och trender. Skylttextning.

• Binderiteknik fortsättning: Skyltning med blommor, att arbeta med teman, säsonger och trender.

Hemläxa: Studiebesök i 3 butiker och identifiera trender + Arbeta med egna portfolion.


Kursplan steg 4

• Teoretiskt muntligt prov: Marknadsföring, butiksekonomi, kundservice, produkter och profilering samt frilans alternativt butik etc.

• Binderiteknik examensarbete: Bröllopsbinderier

• Presentation av egna portfolion: Gruppdiskussion avseende  portfolio

innehåll. 

Hemläxa: Floristpraktik

 

Målgrupp

Vill du arbeta med försäljning och service? Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta eller redan idag arbetar i butik. Målen med utbildningen är att ge dig kunskaper som behövs för att arbeta inspirerat med försäljning och rådgivning när det gäller blommor och andra växter. Eftersom utbildningen bedrivs på distans på deltid med helgträffar går det utmärkt att kombinera utbildningen med ordinarie arbete. 

Examen

Efter självstudier, genomförda hemuppgifter, praktik och övningar med godkänt resultat ger dig Yrkesutbildningen Diplomerad Florist.

Kursavgift

Kursavgiften för Diplomerad Florist med 4 helgträffar/steg är 34 000 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura inför varje steg/träff (4 totalt) med 8 500 kr inkl moms per steg/träff eller hela utbildningen mot en faktura. I kursavgiften ingår: Kursträffar med teoretisk utbildning, dock ett fokus på praktiska övningsuppgifter. Luncher, fika, förbrukningsmaterial, kurslitteratur, kurskompendium, kursmaterial så som anteckningsblock, pennor, usb-minnen etc. Support och yrkesvägledning under hela studietiden. Kursen är huvudsakligen en praktisk yrkesutbildning med teoretiska inslag.

Anmälan

Kontakta oss på något av följande sätt: info@inredningsakademin.se eller ring 0770-770180 vx. Alternativt använd formuläret nedan.